Kunsten

Lindberg-stenen
Mindesten for Lindberg - første mindesten i Krattet

Peder Larsen-stenen
Mindesten for Peder Larsen, der fik Lindberg-stenen opsat

Claus Dall-stenen
Mindesten for Claus Dall, der udpegede Krattet

Krüger-stenen
Mindesten for H.A. Krüger, gårdejer og politiker

Svejstrup-stenen
Mindesten for Svejstrup, præst og medstifter af Rødding Frimenighed

Kloppenborg-stenen
Mindesten for H.D. Kloppenborg, storbonde fra Københoved

Magnusstenen
Magnusstenen af Niels Skovgaard

Modersmålet
Modersmålet af Hansen Jacobsen

Cornelius Appel-stenen
Mindesten for Cornelius Appel, første præst i Rødding Frimenighed

Termansen-stenen
Mindesten for Termansen, bonde, politiker og foredragsholder


Mindesten for Sophus og Amalie Høgsbro, forstanderpar på Rødding Højskole, han også politikerMindesten for Charlotte og Ludvig Schrøder, forstanderpar på Askov Højskole, han havde afgørende betydning for Skibelund Krat


Mindesten for Svend Høgsbro, politiker og minister


Mindesten for Poul la Cour, lærer på Askov Højskole, videnskabsmand og opfinder


Genforeningsstenen af Niels Hansen Jacobsen


Mindesten for Morten Eskesen, forfatter af fædrelandssange


Mindesten for Thor Lange, forfatter, digter og diplomat


Mindesten for Heinrich Nutzhorn, lærer på Rødding og Askov Højskoler og sangskriver


Mindesten for Georgia la Cour og Knud Pedersen, der startede skolen, der i dag er Skibelund Efterskole


Mindesten for Jacob og Ingeborg Appel, forstanderpar på Askov Højskole, han også minister


Mindesten for de faldne i primært 1. Verdenskrig, der havde gået på Skibelund Efterskole


Mindesten for Jørgen Bukdahl, forfatter


Lenticula af Sophia Kalkau, en del af kunst langs Hærvejen


Skibelund Krat og Niels Hansen Jacobsen, skaber af Modersmålet og Genforeningsstenen