Kunsten


Mindesten for Lindberg - første mindesten i Krattet 


Mindesten for Peder Larsen, der fik Lindberg-stenen opsat 


Mindesten for Claus Dall, der udpegede Krattet


Mindesten for H.A. Krüger, gårdejer og politiker


Mindesten for Svejstrup, præst og medstifter af Rødding Frimenighed


Mindesten for H.D. Kloppenborg, storbonde fra Københoved


Magnusstenen af Niels Skovgaard


Modersmålet af Hansen Jacobsen


Mindesten for Cornelius Appel, første præst i Rødding Frimenighed


Mindesten for Termansen, bonde, politiker og foredragsholder


Mindesten for Sophus og Amalie Høgsbro, forstanderpar på Rødding Højskole, han også politikerMindesten for Charlotte og Ludvig Schrøder, forstanderpar på Askov Højskole, han havde afgørende betydning for Skibelund Krat


Mindesten for Svend Høgsbro, politiker og minister


Mindesten for Poul la Cour, lærer på Askov Højskole, videnskabsmand og opfinder


Genforeningsstenen af Niels Hansen Jacobsen


Mindesten for Morten Eskesen, forfatter af fædrelandssange 


Mindesten for Thor Lange, forfatter, digter og diplomat 


Mindesten for Heinrich Nutzhorn, lærer på Rødding og Askov Højskoler og sangskriver 


Mindesten for Georgia la Cour og Knud Pedersen, der startede skolen, der i dag er Skibelund Efterskole 


Mindesten for Jacob og Ingeborg Appel, forstanderpar på Askov Højskole, han også minister 


Mindesten for de faldne i primært 1. Verdenskrig, der havde gået på Skibelund Efterskole 


Mindesten for Jørgen Bukdahl, forfatter 


Lenticula af Sophia Kalkau, en del af kunst langs Hærvejen 


Skibelund Krat og Niels Hansen Jacobsen, skaber af Modersmålet og Genforeningsstenen