Naturen i Skibelund Krat

Skibelund Krat ligger i stærkt kuperet terræn. I dag fremstår den sydvendte skråning ned mod Kongeådalen som tæt skov. Arealet har været uegnet til landbrug og fremstod bart og forblæst, da Skibelundforeningen i 1869 købte området. Hedeselskabet var grundlagt få år forinden, og plantesagen stod stærkt. Arealerne blev snart tilplantet og drevet forstmæssigt som plantage.

Ved indvielse af Magnusstenen i 1898 var Krattet endnu så åbent, at monumentet stod tydeligt frem på bakkekammen som en torn i øjet på myndighederne på den anden side af Kongeåen. I 1912 blev en del af nåleskoven afløst af 1000 løvtræer. Bøgetræerne voksede sig store og lukkede for udsynet fra Skibelund Krat til ”det tabte land” syd for Kongeåen. På terrassen ved hotellet og ved Genforeningsstenen er der dog fortsat et godt kig ud over Kongeådalen.

Du kan læse om landskabet og skoven i Krattet på disse sider:


Landskabet i Skibelund Krat


Skoven i Skibelund Krat