Skibelund Krat og højskolerne

Eleverne på vinterholdet samlet i Askov Højskoles gård sidst i 1950'erne. Der var tradition for, at eleverne på vinterholdet i samlet flok gik til Skibelund Krat den første søndag for at høre om Krattet og dets historie.
Eleverne på vinterholdet samlet i Askov Højskoles gård sidst i 1950'erne. Der var tradition for, at eleverne på vinterholdet i samlet flok gik til Skibelund Krat den første søndag for at høre om Krattet og dets historie.

Anstødsstenen til Skibelund Krats opståen som mødested var flytningen af Rødding Højskole til Askov. Som den første af lærerstaben ankom højskoleforstander Ludvig Schrøder med familie til Askov 17. maj 1865. Straks opstod blandt i grundtvigske sønderjyske kredse ideen om at holde et grundlovsmøde. Der blev handlet hurtig. Ludvig Schrøder sendte straks bud efter sine kollegaer fra Rødding Højskole, højskolelærerne Heinrich Nutzhorn og Rasmus Fenger. De skulle hjælpe ham med at løse opgaven. Rasmus Fenger tog sig af de praktiske opgaver, mens Heinrich Nutzhorn fik til opgave at organisere fællessangen. Han stod frem til død i 1920 for trykningen af sanghæfterne og organisering af fællessangen ved fællessangen.

Ludvig Schrøder og Henrich Nutzhorn talte begge ved den første grundlovsfest. Dermed var traditionen skabt for at mindst én, ofte flere lærere fra Askov Højskole frem til 1920 talte ved grundlovsfesterne. Ludvig Schrøder var den flittigste taler. Han nåede inden sin død i 1908 at tale mere end tredive gange ved en grundlovsfest i Skibelund. Højskolens efterfølgende forstandere fulgte i hans fodspor og talte næsten hvert år ved grundlovsfesterne. Efter 1920 talte også forstandere og lærere fra Rødding Højskole ofte i Krattet.

Højskoleforstander Ludvig Schrøder stod bag købet af Skibelund Krat og oprettelsen af Skibelundforeningen. Han sad frem til sin død i bestyrelsen for Skibelundforeningen, hvor han virkede enten som sekretær eller næstformand. De efterfølgende forstandere trådte også her i hans fodspor. Jacob Appel, forstander for Askov Højskole, Theodor Arnfred, forstander for Askov Højskole og Erik Appel, tidligere forstander for Rødding Højskole, har i en periode været formand for Skibelundforening.

Forfatter: Etnolog Linda Klitmøller.