Genforeningen 1920

Udsnit af Genforeningsstenen i Skibelund Krat, rejst 15. juli 1920.
Udsnit af Genforeningsstenen i Skibelund Krat, rejst 15. juli 1920.

Genforeningen er betegnelsen for, at Nordslesvig skiftede statsligt tilhørsforhold og blev forenet med Danmark.

Det var Det Tyske Kejserriges nederlag i 1. Verdenskrig, som banede vejen for Genforeningen. Straks efter våbenhvilen den 11. november 1918 lovede den nye tyske udenrigsminister at indfri §5 i Pragfreden af 1866, som sagde, ”at befolkningen i de nordlige distrikter af Slesvig skal afstås til Danmark, når den ved fri afstemning tilkendegiver ønsket om at blive forenet med Danmark”. Løftet blev efterfølgende afspejlet i Versailles-fredstraktaten af 28. juni 1919. Slesvigs statsretslige tilhørsforhold skulle løses ved en folkeafstemning.

Slesvig blev delt i tre afstemningszoner. Den nordligste zone, Sønderjylland, stemte den 10. februar 1920. Her var der et klart flertal for dansk tilhørsforhold. Mellemslesvig stemte 14. marts, og her var der et klart tysk flertal. Afstemningen i den sydligste zone bortfaldt derfor.

Genforeningen af Sønderjylland med Danmark skete gradvis. Den 5. maj rykkede danske tropper ind i Sønderjylland, 20. maj erstattede den danske krone den tyske mark, og endelig den 15. juni blev grænsepælene og paskontrollen flyttet fra Kongeågrænsen til den nuværende grænse.

Genforeningen gav anledning til flere dages festligheder. Kong Christians X's berømte ridt hen over den slettede Kongeågrænse fandt sted den 10. juli 1920. Ridtet blev efterfulgt af kongeparrets rejse rundt i Sønderjylland. De besøgte på rejsen Skibelund Krat den 15. juli, hvor Genforeningsstenen afsløredes.

Forfatter: Etnolog Linda Klitmøller.

Læs en længere tekst om dette emne på Kongeåstiens hjemmeside