Frihedsbroen

Sønderjyder, der skulle til Grundlovsmøde i Skibelund Krat gik over Kongeåen ved Frihedsbroen og brugte den sønderjyske indgang gennem scenen. Trappen op til den sønderjyske indgang, 1913.
Sønderjyder, der skulle til Grundlovsmøde i Skibelund Krat gik over Kongeåen ved Frihedsbroen og brugte den sønderjyske indgang gennem scenen. Trappen op til den sønderjyske indgang, 1913.

Frihedsbroen

Frihedsbroen spiller en ganske særlig rolle i Skibelund Krats historie. Her krydsede de dansksindede nordslesvigere Kongeågrænsen, når de skulle til møde i Skibelund Krat.

Broen var oprindelig kun en smal træbro opført af ejeren af Beistrupgård i Københoved, som havde jorde på begge sider af Kongeåen. Trafikken var yderst begrænset på langt de fleste af årets dage, hvorfor broen i perioden 1864-1920 var ubevogtet. Kun på mødedage i Skibelund Krat blev den bemandet med tyske grænsegendarmer, som omhyggeligt noterede navnene ned på alle nordslesvigere, som krydsede grænsen for at gå til møde i Skibelund Krat.

Under 1. Verdenskrig rev de tyske myndigheder halvdelen af træbroen ned. Det skete, for at ingen ulovligt skulle krydse grænsen for at undslippe tysk militærtjeneste.

Den gamle træbro kunne ikke klare den moderne tids mere tunge trafik, og allerede i 1922 besluttedes det at udskifte broen med den nuværende solide stenbro. Den nye bro blev primært privat finansieret. Skibelundforeningen bidrog med en sjettedel af broens anlægspris, ligesom den også ydede et bidrag til anlæggelsen af Frihedsvej. Skibelundforeningen ønskede med disse bidrag at gøre det lettere for sønderjyderne at komme til Skibelund Krat.

Friheden

Frihedsbroen har navn efter huset ”Friheden”, det lille kampestenshus lige nord for broen. Huset blev opført i 1870 af ejeren af Beistrupgård, Hans Diderik Kloppenborg (1802-1882).

Efter 1864 var han en af de dansksindedes bannerførere og en stærk modstander af den førte preussiske politik. Da jorden i perioder brændte under ham, opførte han det lille hus nord for Kongeåen, og gav det det sigende navn ”Friheden”. Her herskede for ham friheden; her kunne han være i fred for de preussiske myndigheder.

Der er rejst en mindesten for Hans Diderik Kloppenborg i Skibelund Krat.

Forfatter: Forfatter: Etnolog Linda Klitmøller.

Læs mere om Frihedsbroen på Kongeåstiens hjemmeside

Læs mere om Huset Friheden på Kongeåstiens hjemmeside