Om renovering og udvikling af Skibelund Krat

Der er lavet tiltag som:

 • ny scene og genopretning af siddetrinene i det historiske amfiteater
 • opretning af Den Sønderjyske Indgang til amfiteatret
 • bedre stier med øget tilgængelighed også for gangbesværede
 • rydning af den tilgroede festplads, så den igen kan benyttes
 • etablering af stensætninger i krattet
 • bedre parkeringsforhold
 • etablering af wifi.

Herudover er der også lavet ny formidling om Skibelund Krat i form af:

 • lydfortællinger om stedets ånd, karakter og historie. De findes på denne hjemmeside og på VisitVejen Appen
 • denne nye hjemmeside
 • opdateret folder om Skibelund Krats historie, mindesten og kunstværker
 • nye skilte.