Landskabet i Skibelund Krat

Kongeådalen er cirka to kilometer bred her ved Skibelund Krat. Kongeåen er 65 kilometer lang og udspringer mellem Ødis-Bramdrup og Vamdrup. Det er dog først, når den løber sammen med Vejen Å, at Kongeåen bliver en bred og betydelig å.

Sådan opstod ådalen

Selve dalen er skabt af smeltevandsstrømme ved slutningen af sidste istid. Fra gletsjerporte langs isranden, der lå ved Lunderskov og Vamdrup, løb smeltevandet vestpå ud over isfrit land, vaskede sandet væk og formede ådalen.

Kongeådalen er den mest karakteristiske af de brede sydjyske smeltevandsdale. I bunden løber Kongeåen i et flodleje, der er skåret ned i den sidste istids smeltevandssand. Kongeåen er stort set ureguleret på hele sin strækning ud til Vadehavet.

Udsigt over Kongeådalen fra Skibelund Krat
Udsigt fra Skibelund Krat ud over Kongeådalen

Naturarealerne omkring den uregulerede Kongeå er både fredede og udpeget som Natura2000-område. Kongeåen og den nære ådal blev fredet i slutningen af 1970'erne og blev sikret som naturligt og ureguleret vandløb.

Forfatter: Biolog Inge Lise Møller Jensen, Vejen Kommune