Peder Larsen

Peder Larsens mindesten

Stenen for Peder Larsen er en af de to første sten, der blev sat i kredsen om festpladsen. De er sat for to personer med særlig tilknytning til netop Skibelund Krat.

Gårdejer og lægprædikant Peder Larsen (1802-93) var den, der skænkede Lindbergstenen. Han var dermed årsag til behovet for at få etableret Skibelundforeningen. Den anden var Claus Dall.

Efter flytningen af verdens ældste højskole fra Rødding til Askov fortsatte man her fra 1865 på lånt jord de vigtige grundlovsmøder.

Efter datidens forbilleder var disse to mindesten blot marksten med korte tekster udført af en stenhugger. Symbolsk er det, at stenene er bragt op fra Københoved på den anden side af Kongeåen. Ved opstillingen i 1877 har det været sin sag at få dem bakset op ved hestekraft. 

Mindestenene blev indviet den 5. juni 1877.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum