N.J. Termansen

Mindesten for Termansen

Ved Læborg, nord for Vejen, boede N.J. Termansen (1824-92), en videbegærligt bonde. I sin søgen efter viden benyttede han biblioteket på Rødding Højskole og siden også på Askov Højskole.

Termansen var med, da N.F.S. Grundtvig talte ved mødet på Skamlingsbanken i 1844. Han blev vakt og var over årene – ved siden af sit liv som landmand – en af højskolens stærke talsmænd, en aktiv politiker og foredragsholder.

I sin egen higen efter viden forstod han også at bakke op om andres arbejde såsom Evald Tang Kristensens indsamling af folkeminder. Denne havde en af sine baser på Askov Højskole.

Der har i Krattet været rejst to sten for Termansen. Den første blev indviet i 1893, men kom med tiden til at virke for beskeden. Kredsen af grundtvigianere mente, at ”Danmarks lærdeste Bonde” burde have et mere markant minde. Det blev billedhugger Niels Hansen Jacobsen, der lavede det mindesmærke, der står i dag.

Reliefportrættet er udført efter fotografi, og derunder har han hugget en dekorativ tekst. På resterne af en fortidsgrav er ved Termansens gård den første mindesten fortsat bevaret.

Den første mindesten blev indviet den 5. juni 1893, og den nuværende den 29. juli 1906.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum