Modersmålet

Modersmålet

Den allestedsnærværende forstander for Askov Højskole, Ludvig Schrøder, sad fra 1896 også i Hedeselskabets tremandsbestyrelse. Da Selskabet omkring år 1900 besøgte Skibelund Krat, var Privatbankens direktør Axel Heide (1861-1915) blandt gæsterne.

På samme måde som Thor Lange havde han fået smag for at opstille monumenter over vigtige personer fra Danmarkshistorien. I 1901 bekostede han på Højbro Plads opstilling af bronzeskulpturen af Absalon til hest.

Axel Heide mente, at Skibelund Krat var det helt rigtige sted at opføre et monument for to danskere, der var stærkt knyttet til det sønderjyske. Begge var de døde i 1897: Historikeren A.D. Jørgensen (født 1840) og digteren Edvard Lembcke (født 1815).

Hansen Jacobsen skabte skulpturen

Der blev talt varmt for billedhugger Niels Hansen Jacobsen, der dengang var bosat i Paris. I sit atelier på Boulevard Arago modellerede han skitserne, der højnede dobbeltportrættet til et monument over vores modersmål.

Skulpturen er en fusion af de to portrætter, en vild ornamentik og ”En højbåren jomfru, en ædel kongebrud” som hun kaldes i Lembckes sang ”Vort modersmål er dejligt”. Set i forhold til nationalismens farer, er der en passende ironi i, at modellen til midterfiguren viser sig at have været en ung fransk kvinde.

Det ser ud til, at der har været en klar mening i, at krattets monumenter vendte med front mod de dansksindede syd for Kongeåen. Modersmålet gør det i en sådan grad, at skulpturen på det nærmeste er et relief.

Ornamentikken, der i venstre side afvejer folderne i kvindens kappe, kan meget vel være tegnet af Niels Hansen Jacobsens nære ven Jens Lund. Han skabte den stærkeste danske variant af den slyngede franske art nouveau. Et udvalg af hans værker kan ses på Vejen Kunstmuseum.

Monumentet blev indviet den 27. juli 1903.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum