Jørgen Bukdahl

Mindesten for Jørgen Bukdahl

Fra 1932 var Jørgen Bukdahl (1896-1982) og hans tre år yngre norske hustru, kunsthistorikeren Magnhild Ødvin bosat i Askov.

Jørgen Bukdahl voksede op i et grundtvigsk præget hjem, og han blev student i Ribe. Han drog til København, hvor han studerede litteratur på universitet, men uden afsluttende eksamen.

Ægteparret giftede sig i 1925 i Norge, hvor de var bosat de følgende år samt et års tid i Sverige, inden de slog sig ned i Askov. Uden egentlig fastansættelse var de nært knyttet til højskolen, hvor han var en hyppig gæsteforelæser med et netværk til højskolefolk i Danmark og Norden.

Som forfatter skrev Bukdahl i 1920’erne en række essaybøger og vendte sig gradvist mod et virke som kritiker. Hans forbindelse til Norge udmøntede sig i værker som ”Norsk National Kunst. Litterære Essays” fra 1924. Tyve år senere udkom ”Den norske højskole og Askov”, og lige efter krigen skrev han ”Danmark og Norge under krig og besættelse 1940-45”.

Han ernærede sig og familien gennem foredragsvirksomhed og et omfattende forfatterskab. Mindestenen blev til på privat initiativ. Den skiller sig ud ved ikke at være en del af de forbindelser, der er mellem de øvrige mindesten omkring festpladsen.

Mindestenen blev indviet den 14. september 1996.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum