J.C. Lindberg

Mindesten for Lindberg

Det første monument, der blev opstillet i Skibelund Krat, står til minde om J.C. Lindberg (1797-1857). Symbolsk står det på en gravhøj fra bronzealderen.

Den klassiske mindesten havde Peder Larsen fra Dons ved Kolding fået udført til opstilling i Ribe, hvor Lindberg var født. Byen ønskede dog ikke at modtage gaven. En anekdote fortæller, at Peder Larsen på vej hjem fra Ribe, stoppede i Askov og dér aftalte med forstander Schrøder, at mindet over en af N.F.S. Grundtvigs nærmeste, tro støtter i stedet skulle opstilles i Skibelund Krat.

Det klassiske monument følger 1800-tallets romantiske tradition. Opstillingen er tankevækkende. Monumentet står med bagsiden til den beskuer, der ankommer fra Askov. Forsidens tekst står vendt mod syd, hvor højen skråner stærkt.

Ved opstillingen, da krattet endnu ikke var vokset til, var forsiden symbolsk vendt mod de dansksindede syd for Kongeåen. 

Mindestenen blev afsløret den 3. november 1869. NFS Grundtvig var med til at formulere teksten og skrev til afsløringen en mindesang.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum