Jacob & Ingeborg Appel

Mindesten for Jacob og Ingeborg Appel

Symbolsk kommer stenen fra Hundsbæk Plantage. Den havde Skibelundforeningen anpart i. Stenen blev i første omgang sat til minde om sønderjyden Jacob Appel (1866-1931). Initiativtagerne var Sønderjydsk Skoleforening, Sprogforeningen og Dansk Skoleforening for Flensborg og Omegn.

Jacob Appel blev født på Rødding Højskole, gik som barn på Skibelund Friskole, derefter på Askov Højskole og siden på Polyteknisk Læreanstalt i København.

I 1890 kom han til Askov Højskole som lærer, hvor han blandt andet underviste sammen med Poul la Cour. I 1891 var der bryllup for ham og hans brud, Ingeborg, datter af højskolens forstanderpar, Charlotte og Ludvig Schrøder.

Forstander og politiker

I årene 1906 til 1928 varetog Ingeborg og Jacob Appel i fællesskab forstanderskabet, da han i længere perioder var minister: I 1910-13 som kultusminister, 1920-24 som undervisningsminister og overlappende i 1922-24 også var kirkeminister.

I Skibelundforeningen var Jacob Appel aktiv fra 1910. I årene 1921-28 var han formand. Med sit personlige kendskab til det sønderjyske satte han et afgørende præg på den dansk skole- og kirkepolitik.

Ud fra blandt andet egne erfaringer om at være sendt over Kongeåen for at gå i skole indførte han ”de appelske skolelove". De sikrede, at dansktalende syd for grænsen fik dansksproget skole og vice versa.

Højskole og gymnastik

Da Ingeborg Appel (1868-1948) døde, var der ønsker om at sætte et selvstændigt mindesmærke for hendes afgørende indsats i og omkring Askov Højskole.

Som ung var hun klar over, at hun ville undervise. Sommeren 1885 var hun på kursus på Vallekilde Højskole, hvor hun mødte den Lingske gymnastik personificeret i Sally Högström. De nye takter tog hun straks med hjem i undervisningen på Askov Højskole. Kort efter var hun i 1887-89 i Stockholm den første danske kvinde, der tog sin uddannelse på Gymnastiska Centralinstitutet.

Over årene kom hun til at præge mange gennem både sin dygtige ledelse af Askov Højskole og gennem for eksempel det aftryk hun fik sat på kvindegymnastikken. Fra Askov uddannedes kvindelige gymnastikundervisere, der kunne bringe nye tanker ud til de unge kvinder på landet.

Gennem arbejdet med gymnastikken var det også naturligt for Ingeborg Appel at undervise i sundhedslære og sygepleje. Ved hendes død var der tanker om at i hendes minde at opstille en gymnastskulptur i Skibelund Krat, men det var svært at finde de nødvendige midler.

I 1960 blev det i stedet besluttet at slette de tre foreningers navne på Jacob Appel-stenen, for i stedet at omdanne den til et fælles minde for ægtefællerne. Den indledende tekst blev i 1944 udført
af Askov-kunstneren Hermod Knudsen.

Mindestenen blev indviet på Jacob Appels fødselsdag den 23. april 1944 og Ingeborg Appel tilføjet i 1960.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum