Heinrich Nutzhorn

Mindesten for Heinrich Nutzhorn

Heinrich Nutzhorn (1833-1925) og forstander Ludvig Schrøder kendte hinanden både fra tiden på teologistudiet og fra kredsene omkring Borchs Kollegium. De var begge direkte præget af NFS Grundtvig.

Da Schrøder i 1862 blev forstander på Rødding Højskole, fik han overtalt Nutzhorn til dér at undervise i både Nordens historie og sang. Nutzhorn flyttede med, da højskolen i 1865 fortsatte i Askov.

Samme år var han medstifter af Skibelundforeningen og skrev en sang til det første grundlovsmøde i Krattet. Sammen med Ludvig Schrøder fik han i 1872 trykt ”Historiske Sange”, der er samlet i den nationale ånd, der var naturlig i forlængelse af det store tab, som landet havde lidt i 1864.

I 1894 samlede Testrup, Vallekilde og Askov Højskoler deres tre individuelle sangbøger til fællesudgivelsen ”Sangbog udgivet af Foreninger for Højskoler og Landbrugsskoler”. Den rummede mere end 500 sange, hvoraf størsteparten var forfattet af NFS Grundtvig. Bogen blev afsættet for de mange senere udgivelser af Højskolesangbogen.

Fra 1898 var Nutzhorn medbestyrer på Askov Højskole. Han skrev om dansk musikhistorie, og i den forbindelse udkom i årene 1913 til 1918 hans hovedværk ”Den dansk lutherske Menigheds Salmesang”.

Det vides ikke, hvem der har udført mindestenen. Teksten på stenen er citeret efter Grundtvig: ”Kun ord som går i sagn og sang fra mund til mund i folkevang, opholder folkelivet”. Lyren, der smykker stenen kan ses som en hyldest til højskolens sangmester.

Mindestenen blev indviet den 4. juli 1926.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum