H.D. Kloppenborg

Mindesten for Kloppenborg

Da der blev lavet en mindesten for Svejstrup, faldt det naturligt, at der samtidig blev opstillet en mindesten for storbonden Hans Didrik Kloppenborg (1802-82). Man kunne nemlig knap nævne Svejstrup uden samtidig at tale om H.D. Kloppenborg.

Kloppenborgs sten er lige så enkel som dem for Claus Dall og Peder Larsen. Marksten bærer blot få linjer med de basale oplysninger. Det beskedne mindesmærke er omvendt proportionalt med Kloppenborgs betydning for de dansksindede syd for Kongeåen.

Han var en af Skibelundforeningens mest indflydelsesrige og trofaste medlemmer. Storbonden var præget af Grundtvigs tanker og stærkt knyttet til livet på Rødding Højskole.

Da skolen måtte flyttes til Askov, var han fortsat en trofast støtte for den gode sag. Hans hjem på Bejstrupgaard stod åbent for højskolens folk og for dansksprogede kirkelige handlinger.

Mindestenen blev indviet den 8. september 1894 ved fejringen af 50-året for grundlæggelsen i Rødding af verdens første eksamensfrie højskole.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum