H.A. Krüger

Mindesten for Krüger

I samme klassiske tradition som stenen over J.C. Lindberg er monumentet over gårdejer og politiker H. A. Krüger (1816-81).

Han var fortaler for de dansksindede eksempelvis i Stænderforsamlingen i 1848, hvor han sagde: "Det er klart af alt, hvad her er sket, at de Herrer helt overser, at langt over halvdelen af Slesvigs indbyggere er dansk og dansksindet og vil ikke ind i Det tyske Forbund, men vil fremdeles blive ved og knyttes fastere til kongeriget Danmark".

Som med Lindberg-stenen var der tænkt over stenens budskab til de dansksindede mod syd. Da Krüger-stenen blev indviet, stod den oprindelig drejet sådan, så portrætmedaljonen vendte ind mod festpladsen og kunne ses af talerne.

Symbolsk vendte ned mod Kongeåen den side, hvor der står: ”De Herrer glemmer, at der et dansk og dansksindet Sønderjylland”. Portrætrelieffet er modelleret af billedhugger Otto Evens (1826-95).

Håbet om en afstemning

Krüger talte jævnligt i Rigsdagen om Pragfredens § 5, der for de dansksindede rummede håbet om, at der en dag ville være mulighed for, at man kunne stemme om tilhørsforholdet mod nord.

I stenen er hugget Krügers korte udgave af Fr. Fischers ord: "Vi føler os som danske, vi vil vedblive at være danske, og vi vil behandles som danske efter folkerettens principper".

Monumentet blev indviet den 21. september 1882.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum