H. Svejstrup

Mindesten for Svejstrup

I Maltbæk ved Askov fødtes præsten Hans Sveistrup (1815-93). Han var livet igennem tæt forbundet med egnen omkring Vejen og Læborg, hvor han var præst fra 1870.

Han var dog særlig knyttet til de dansksindede syd for Kongeåen. Tilbage i 1861 havde storbonden Hans Didrik Kloppenborg (1802-82) inviteret ham til Rødding som præst. Da hans virke efter 1864 blev gjort besværligt, var Kloppenborg ham en tro støtte.

Stenen for Sveistrup skabte en ny stil for mindestene i Krattet – en marksten med indhugget, kortfattet tekst og et indfældet portrætrelief i bronze. På den tid var billedhugger Aksel Hansen (1853-1933) i Askov for at udføre et portræt af forstander Ludvig Schrøder. Samtidig fik han bestilling på, efter fotos at udføre et reliefportræt af den netop afdøde Hans Sveistrup.

Mindestenen blev indviet den 8. september 1894 ved fejringen af 50-året for grundlæggelsen i Rødding af verdens første eksamensfrie højskole.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum