Georgia la Cour & Knud Pedersen

Georgia la Cour og Knud Pedersen

I sommeren 1866 afholdt Charlotte og Ludvig Schrøder det første forløb for piger på Askov Højskole. Blandt eleverne var præstedatteren Georgia la Cour (1844-1930), der blev stærkt påvirket af opholdet.

Hun etablerede og drev en børneskole ved Odder og fik arbejde hos Cornelius Appel i Rødding i årene 1871-74. Dér mødte hun en anden Askov-elev, sønderjyden Knud H. Pedersen (1845-1922) fra Sønder Hygum. Syd for Kongeåen underviste han privatelever i dansk, og det passede ikke ordensmagten dér. De to blev gift i 1874.

Skolen i Skibelund Krat

Lige nord for Kongeåen etablerede de et frit skolehjem, hvortil de dansksindede syd for Kongeåen kunne sende deres børn. Efter aftale med Skibelundforeningen blev det bygget i den sydlige ende af Skibelund Krat netop i tiåret for 1864-nederlaget.

Efter 1884 blev det en pligt, at børn syd for Kongeåen dér skulle gå i tysksproget skole. Derefter blev skolen i Skibelund Krat lagt om, og blev dermed Danmarks næstældste efterskole.

Ægteparret kom til at præge talrige årgange af elever med deres stærke engagement. Skolen trives fortsat og er i dag en idrætsefterskole. Georgia la Cour var aktiv i Skibelundforeningen, og hun var velskrivende. I 1904 udgav hun hæftet ”Skibelund og dets Mindesmærker”, og det følgende år udkom ”Mindeblade om Cornelius Appel”.

Mindestenen for ægteparret og deres virke blev bestilt hos billedhugger Niels Hansen Jacobsen. Stenens vers er forfattet af Svend Grundtvig: Ren og klar skal nutid føre – fortids røst til fremtids
øre”.

Mindestenen blev afsløret den 9. juli 1938 og er skænket af gamle elever.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum