Claus Dall

Mindesten for Claus Dall

Stenen for Claus Dall er en af de to første sten, der blev sat i kredsen om festpladsen. De er sat for to personer med særlig tilknytning til netop Skibelund Krat.

Claus Dall (1814-72) var den, der med sit nære forhold til egnen, kunne pege på det rette sted til etablering af festpladsen. Den anden var Peder Larsen.

Efter flytningen af verdens ældste højskole fra Rødding til Askov fortsatte man her fra 1865 på lånt jord de vigtige grundlovsmøder.

Efter datidens forbilleder var disse to mindesten blot marksten med korte tekster udført af en stenhugger. Symbolsk er det, at stenene er bragt op fra Københoved på den anden side af Kongeåen. Ved opstillingen i 1877 har det været sin sag at få dem bakset op ved hestekraft. 

En særlig pointe ligger der i, at den største af de to sten er sat over den beskedne Claus Dall, der ofte blev omtalt som Lille Claus.

Mindestenene blev indviet den 5. juni 1877.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum