Amalie & Sophus Høgsbro

Mindesten for Amalie og Sophus Høgsbro

Den sønderjyske teolog Sofus Høgsbro (1822-1893) blev præget af Grundtvig. I årene 1850-62 var han i sin fødeby forstander for Rødding Højskole sammen med sin hustru Amalie (1833-1893). Hun blev den første rollemodel som ”højskolemor” og blev i festpladsens kreds den første kvinde, der blev rejst et minde for.

I den tidlige fase var Sophus Høgsbro den længst fungerende forstander for Rødding Højskole, som han fik bragt i god orden. Grundet manglende statsstøtte valgte han dog at forlade skolen for i stedet at fordybe sig i et politisk virke, der startede i 1858.

Hans særlige interessefelter var undervisningsspørgsmål samt problemstillinger som sprogfrihed i Sønderjylland og kirkelige anliggender såsom Valgmenighedsloven.

Sofus Høgsbro var fra 1887 til sin død formand for Folketinget. Som politiker huskes hans og Amalie Høgsbros søn Svend blandt andet som fortaler for kvindernes rettigheder.

Det blev billedhugger Niels Hansen Jacobsen, der fik til opgave at udføre reliefportrætterne af ægteparret og sætte teksten på stenen.

Mindestenen blev indviet den 23. juni 1907.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum